Hyvä välitystapa

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) jäsenenä olemme sitoutuneet välittämään asuntoja Hyvää Välitystapaa noudattaen. Hyvä Välitystapa luo asuntokaupalle selkeät pelisäännöt. Asioiminen ohjeistusta noudattavan välittäjän kanssa lisää kaupanteon turvallisuutta, kun kaupan osapuolet voivat luottaa kaiken sujuvan kuten pitääkin. Myös välityslainsäädäntö edellyttää, että välittäjä noudattaa Hyvää Välitystapaa.

KVKL on kiinteistönvälitysalan valtakunnallinen etu- ja kattojärjestö. Se toimii alan vaikuttajana ja edunvalvojana kiinteistönvälitysalan yhteisten päämäärien toteuttamiseksi. Keskusliitto kehittää kiinteistönvälitysalaa ja sen ammattilaisten toimintaedellytyksiä tekemällä tutkimusta, kehittämällä koulutusta ja edistämällä alan eettistä ja juridista sääntelyä.

Järjestön konkreettisia tavoitteita

  • Entistä osaavammat ja arvostetummat välitysalan ammattilaiset
  • Selkeämmät ja läpinäkyvämmät alan pelisäännöt
  • Hyvän kiinteistönvälitystavan mukainen toiminta
  • Asuntokaupan avoimuuden edistäminen
  • Entistä turvallisempi asuntokauppa Suomessa


Tutustu hyvään välitystapaan