Porsskär

Storlek

42 ha

Försäljningspris

121 000,00 €

Skuldfritt pris

121 000,00 €

Område

22920 BRÄNDÖ

Typ

stuga eller villa

Skärgårdshemmanet Norrstu på Porsskär i Brändö.
En idyll med lummigt gårdstun samtidigt som man får njuta av vyer mot fri horisont från vackra klippor och en hamn som gett skydd åt flera generationer utskärsbor.

MARKOMRÅDE
Fastigheten är totalt ca 42 ha. Skiftet på Porsskär är ca 41 ha och har ca 1,5 km strandlinje mot väster, norr och öster. Stranden består till stor del av fina vistelsevänliga klippor och inåt land finns trädbestånd som består av både barr och lövträd. Terrängen är jämt sluttande och det är lätt att ta sig fram över området. Längs stränderna finns fler tänkbara byggnadsplatser. Området vid Söderlägnen betår av kala klippor och är ca 0,8 ha stort och ligger ca 1,3 km västerut från Porrskär. Säljaren undantar ett ca 3,7 ha stort område och andelar i samfällda.

SAMFÄLLDA: ,
I försäljningen ingår :
50 % av andelarna i samfällda vattenområden 876:1, ca 1400 ha runt Porsskär.
50 % av andelarna i samfällda holmen Ytterskär, Fiskelägesplats 878:2, ca 36 ha.
75 % av andelarna i samfällda Strandplats 878:1, fin hamnplast på nordvästra och södra Porsskär.

BYGGNADER
Manngårdsbyggnaden har en byggnadsyta om ca 110 m2, är byggd i stock hela vägen upp i nock, grunden består av stenfot, taket är klätt med betongtegel och fasad med brädfodring. Byggnadens nedre plan inrymmer farstu, storstuga/kök, stugkammare, sovrum och kökskammare. Vindsvåningen inrymmer tre inreda kamrar och oinredd vind.
Invändigt är den gamla karaktären mycket välbevarad med trägolv med breda plankor, bröstpaneler, pärlspont, spännpapp, gammaldags tapeter, spegeldörrar, stor köksspis med häll och kupa samt murade eldstäder i flera rum.
Utvändigt är brädfodring i dåligt skick och södra gaveln lutar och det finns spår av takläckage.
Vatten har tagits från egen brunn. Ingen kvalitetskontroll är utförd på brunnsvattnet.
El har producerats med egen diseldriven generator som finns kvar.

Lillstugan har en byggnadsyta om ca 45 m2, har grund som är stenfot eller gjuten, taket är klätt med plåt och fasaderna är klädda med brädfodring. Stugan inrymmer farstu, storstuga, sovrum, lider, och snickarskulla. Under en liten del finns källare, ca 2,5m x 2,5 m.
På grund av takläckage runt skorstenen har man börjat riva köksspisen. Solarventi-ventilalationsanläggning är monterad på södra fasaden.
Ladugården har plåttak, en del av väggarna är i sten och en del i stock/bräder. Byggnaden fungerar idag som förråd.
Från mangårdsbyggnaden till stranden där den samfällda båthamnen finns är det ca 300 m och där finns följande byggnader:
Båthuset som är byggt på pålar, har brädfodring och filttak. Byggnaden och bryggan är i behov av renovering.
Bastu som är vedeldad. Taket är klätt med plåt och fasaderna med brädfodring,. Byggnaden inrymmer bastu ,omklädningsrum och förråd. Sköthuset är byggt i stock under filtak. Byggnaden är i dåligt skick.

Grunduppgifter

Typ
stuga eller villa
Skuldfritt pris
121 000,00 €
Försäljningspris
121 000,00 €
Pris per kvadrat
1 100,00 €
Lokaler och utrustning
egen bastu, ligger på holme, konditionsgranskning har inte utförts, tillandning framför stranden, fuktmätning har inte utförts
Volym
inte klassificerad
Yta totalt
110 m²
Allmänt skick
inte klassificerad

Tomt och planläggning

Tomtens areal
42 ha
Tomt
egen
Tomtens typ
Strandtomt

Objektets beskrivning

Tomtens areal
42 ha
Fastighetsbeteckning
035-401-1-2
Tomt
egen
Annat
egen bastu, ligger på holme, konditionsgranskning har inte utförts, tillandning framför stranden, fuktmätning har inte utförts

Material, utrustning och uppvärming

Byggmaterial
trä stock
Taktyp
Åstak
Taktäckning
betongtegel
Värmesystem
ved

Bostadsbolag

Tomt
egen

Kök

Väggmaterial
trä tapet
Golvmaterial
bräda
Öppen spis
gasspis vedeldad spis

Vardagsrum

Väggmaterial
tapet
Golvmaterial
bräda

Sovrum

Golvmaterial
bräda

Kontakta mäklaren

Dela sidan

Fortsätt utforska