Östergeta

Storlek

47,5 ha

Område

22340 GETA

Typ

skogsmark

Skogsmark i Östergeta

Skifte 1, Stickelkärrs-skiftet:
Ett ca 7,5 ha stort outbrutet område bestående av två skiften om ca 5,9 ha och ca 1,6 ha skogsmark varav ca 2,5 ha är impediment.
Det norra skifte består till stor del av impediment. På det södra skifte är det äldre skog i norra delen och yngre skog i södra delen.
Väg går fram till tre olika delar av skiftet vilket gör hela skiftet lättillgängligt.
Åkermarken som inte ingår i försäljningen får vägrätt enligt befintlig sträckning läng det norra skiftets västra rålinje.

Skifte 2, Mönshoparna-skiftet:
Ett ca 31 ha stort outbrutet område med ca 16 ha skog, ca 3 ha kalyta som köpare markbereder och planterar, ca 12 ha impediment.
Skogsbeståndet består av mestadels av yngre skog. Mindre områden med äldre skog.
Väg korsar skiftet på två ställen vilket gör utkörningssträckorna kortare.
I skiftets västra del finns fornminnesmarkering.

Skifte 3, Getaön-skiftet:
Ett ca 6,8 ha stort outbrutet område med ca 4,3 ha skog och ca 2,5 ha impediment.
Skogsbestånd i alla åldersklasser.
Väg korsar skiftet.

Skifte 4, Mönsfladan-skiftet:
Ett ca 16 ha stort outbrutet område med skogsmark med stort inslag av impediment. Området har ca 600 m strand mot Mönsfladan. Vattnen utanför är mycket grunda.
Väg går genom skiftets östra del och men man når skiftet längs väg även västerifrån.

Köpare deltar i underhållskostnaderna för de vägar som leder fram till områdena.
Andelar i samfälld finns ej.
Områdena belastas av tidigare stiftade vägrätter.

Kartmaterial finns under "Bilder" på hemsidan.

Kartmaterial och flygbilder hittar ni även på Lanmäteriverkets kartplats: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/e-tjanster/kartplatsen
och
på Ålands Landskapsregerings kartportal där ni ser vilka områden som påverkades av stormen Alfrida 2019.
https://aland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c9380d71ce864100adea2cea7f936a60

Köpare står för kostnaderna för köpvittnesarvode (128 €), lagfartskostnader, överlåtelseskatt (3% av köpesumman) och lantmäterikostnader.

På skiftena lämnas slutna skriftliga anbud märkta "SKOG I GETA" senast den 4 juli 2024.

Anbuden lämnas till :
Aktia Fastighetsförmedling
Storagatan 4
22100 MARIEHAMN

Säljaren förbehåller sig rätten att anta eller förkasta givna anbud och att ordna budgivning mellan anbudsgivarna.

Grunduppgifter

Typ
skogsmark
Lokaler och utrustning
väg ända fram, rätt till användningen av vägen
Volym
inte klassificerad

Tomt och planläggning

Tomtens areal
47,5 ha
Tomt
egen
Tomtens typ
Plantomt

Objektets beskrivning

Tomtens areal
47,5 ha
Fastighetsbeteckning
065-416-9-57
Tomt
egen
Annat
väg ända fram, rätt till användningen av vägen

Bostadsbolag

Tomt
egen

Kontakta mäklaren

Dela sidan

Fortsätt utforska