Norra Trollholmen

Storlek

2,31 ha

Försäljningspris

190 000,00 €

Skuldfritt pris

190 000,00 €

Område

10160 Degerby

Typ

fritidstomt

Tomt

oma

Inkoon ulkosaaristossa sijaitseva vapaa-ajantontti. Tontilla on vanha talousrakennus purettavaksi. Saaressa on sähköt. Rakennusoikeus yht. 170m2. Rakennuspaikka on tontin eteläpuolella. Upeat kalliot pohjoisrannalla missä syvä rantaviiva. Eteläranta on matalampi ja suojaisampi. Tontin rajapyykit on merkitty maastoon. Tiedustelut 050 314 1562 Anders Lundström / anders.lundstrom@aktialkv.fi

I Ingå yttre skärgård belägen fritidstomt. På tomten finns en gammal ekonomibyggnad för rivning. Det finns el på holmen. Byggrätt totalt 170m2. Byggplatsen är placerad på tomtens sydsida. Vackra klippor och berg på norrstranden där också strandlinjen är djup. Sydstranden är grundare men skyddad för vinden. Tomtens råstenar är utmärkta i terrängen. Info 050 314 1562 Anders Lundström / anders.lundstrom@aktialkv.fi

Grunduppgifter

Typ
fritidstomt
Skuldfritt pris
190 000,00 €
Försäljningspris
190 000,00 €
Lokaler och utrustning
ligger på holme
Volym
ei luokiteltu

Tomt och planläggning

Tomtens areal
2,31 ha
Tomt
oma
Tomtens typ
Rinnetontti
mera information om tomten
Inkoon ulkosaariston kaava. Inkoon kunta.
Byggrätt
Rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden enintään 95-k-m2 suuruisen loma-asunnon sekä yhden enintään 25 k-m2 suuruisen vierasmajan ja yhden enintään 30 k-m2 suuruisen saunarakennuksen sekä talousrakennuksia, enintään yhteensä 40 k-m2 kuitenkin siten ettei kokonaisrakennusoikeus ylity. Loma-asunto ja vierasmaja tulee sijoittaa vähintään 40 metrin päähän rantaviivasta ja saunarakennus vähintään 15 metrin päähän rantaviivasta. Rakennusten tarkka sijainti ratkaistaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Rakennuspaikan rakennusten tulee muodostaa yhtenäinen pihapiiri siten, että rakennusten välinen etäisyys on saunaa lukuun ottamatta enintään 30 metriä.

Objektets beskrivning

Tomtens areal
2,31 ha
Fastighetsbeteckning
149-486-1-2
Tomt
oma
Annat
ligger på holme

Bostadsbolag

Tomt
oma

Kontakta mäklaren

Dela sidan

Fortsätt utforska