Seglinge

Storlek

10,6 ha

Försäljningspris

35 000,00 €

Skuldfritt pris

35 000,00 €

Område

22810 Seglinge

Typ

fritidstomt

Tomt

egen

Stort strandområde om ca 6,5 ha med ca 485 m strandlinje mot öster vid Nordanpå, norra Seglinge. Till försäljningen hör ett ca 4,1 ha stort område uppe på land, just norr om Västersjö vilket ger en total areal om ca 10,6 ha.
I försäljningen ingår också arealsmässiga andelar i flera olika samfälligheter, sammanräknat med fastighet 7-20 vilken saknar andelar och som säljs som separat objekt. Arealsmässigt ger det denna försäljning en andel om ca 6/10.
Ur fastighet 7-24 säljs som separat objekt ett skifte på östra sidan av viken Nordanpå. Vid styckning förblir denna del av fastigheten moderfastighet.
Vägservitut till strandområdet finns inte. Fastigheten belastas av en vägrätt längs sydvästra rågränsen, men i dagsläget utan befintlig väg.

Grunduppgifter

Typ
fritidstomt
Skuldfritt pris
35 000,00 €
Försäljningspris
35 000,00 €
Lokaler och utrustning
ligger på holme
Volym
inte klassificerad

Tomt och planläggning

Tomtens areal
10,6 ha
Tomt
egen
Tomtens typ
Strandtomt

Objektets beskrivning

Tomtens areal
10,6 ha
Fastighetsbeteckning
295-405-7-24
Tomt
egen
Annat
ligger på holme

Bostadsbolag

Tomt
egen

Kontakta mäklaren

Dela sidan

Fortsätt utforska