Seglinge

Storlek

5,6 ha

Försäljningspris

15 000,00 €

Skuldfritt pris

15 000,00 €

Område

22810 Seglinge

Typ

fritidstomt

Tomt

egen

Strandområde om ca 5,6 ha med ca 100 m strandlinje mot norr vid Nordanpå, norra Seglinge.
I försäljningen ingår också arealsmässiga andelar i flera olika samfälligheter, sammanräknat med fastighet 7-20 vilken saknar andelar och som säljs som separat objekt. Arealsmässigt ger det denna försäljning en andel om ca 3/10 av fastighetens andelar i samfälligheterna.
Vid försäljningen bryts detta skifte ut ur fastighet 7-24 och bildar en egen fastighet. I samband med bildandet av ny fastighet tillkommer lantmäterikostnader.
Till områdets södra hörn finns ett vägservitut men ingen väg dragen. Som separat objekt säljs också fastighet 7-20 vilken kommer att erhålla ett belastande vägservitut längs detta skiftes södra och östra rågräns.

Grunduppgifter

Typ
fritidstomt
Skuldfritt pris
15 000,00 €
Försäljningspris
15 000,00 €
Lokaler och utrustning
ligger på holme, tillandning framför stranden
Volym
inte klassificerad

Tomt och planläggning

Tomtens areal
5,6 ha
Tomt
egen
Tomtens typ
Strandtomt

Objektets beskrivning

Tomtens areal
5,6 ha
Fastighetsbeteckning
295-405-7-24
Tomt
egen
Annat
ligger på holme, tillandning framför stranden

Bostadsbolag

Tomt
egen

Kontakta mäklaren

Dela sidan

Fortsätt utforska