Rönnkullantie 31

Storlek

5,61 ha

Försäljningspris

268 000,00 €

Skuldfritt pris

268 000,00 €

Område

10600 Tammisaari

Typ

stuga eller villa

Våning

  /  

SKÅLDÖ SKÄRDALEN 5,605 ha / vesialue 4,980 ha
VAPAA-AIKA/MANTERE. Rönnkullantie 31 Piilopirtti täysin omassa rauhassa jylhässä yksinäisyydessä merenrannalla jossa sekä umpeen kasvanut merenlahden poukama että kovapohjainen ranta jossa hiekkaa ja kalliota kallioniemenkärjessä louteeseen. Rantaviivaa yhteensä 420 m josta 200 m hyötyrantaa. Kalliopohjainen kangasmaasto ja pihapiirissä peltomaisemia sekä lehtopuusto. Suojeltu täysin rappeutunut mökki ja navetta. Kuvankaunis pihapiiri luonnon suojassa. Tie perille - umpeen kasvanut. Heti vapaa.

SKÅLDÖ SKÄRDALEN 5,605 ha / vattenomr 4,980 ha
FRITID/FASTLAND. Rönnkullav. 31 Ditt gömställe med egen prakt i skydd från grannar vid havsstrand belägen vid igenväxt havsvik. Både igenväxt havsvik och hårdbottnad strand med sand och berg invid bergsuddens strand mot nordväst. Strandlinje totalt 420 m varav 200 m effektiv nyttjostrand.. Bergbottnad barrskogsterräng och vid gårdstunet och hemmanet ängslik vegetation och lövträd. Via planen skyddad men totalt förfallen stuga och ladugård. Bildskön gårdsplan med berg och lövträdsvegetation i skydd av naturen. Väg fram - igen växt. Genast ledig.

Grunduppgifter

Typ
stuga eller villa
Skuldfritt pris
268 000,00 €
Försäljningspris
268 000,00 €
Lokaler och utrustning
väg ända fram, tillandning framför stranden, tien käyttöön liittyvät rajoitukset
Volym
ei luokiteltu
Allmänt skick
inte klassificerad

Tomt och planläggning

Mera information om tomten
Tilalle kuuluu n. 4,980 ha oma vesialue josta osa vesijättömaata.
Tomtens areal
5,61 ha
Tomt
oma
Tomtens typ
Rantatontti
mera information om tomten
Eteläisen saariston yleiskaava (RA-1)
Byggrätt
Mahdollisuus rakentaa pysyvään asumiseen. Raaseporin rakennusjärjestyksen mukaan 250+150m² (maks. 400m²)

Objektets beskrivning

Tomtens areal
5,61 ha
Fastighetsbeteckning
710-427-1-4
Tomt
oma
Annat
väg ända fram, tillandning framför stranden, tien käyttöön liittyvät rajoitukset

Bostadsbolag

Tomt
oma

Kontakta mäklaren

Dela sidan

Fortsätt utforska