God förmedlingssed

Som medlem i Kiinteistönvälitysalan keskusliitto (KVKL) har vi förbundit oss till att följa god förmedlingssed. God förmedlingssed fastställer tydliga spelregler för bostadsaffärerna och att uträtta ärenden med en mäklare som följer instruktionerna medför trygghet och tillförlit både för säljare och köpare. Även förmedlingslagstiftningen förutsätter att mäklaren följer god förmedlingssed.

KVKL är en riksomfattande förmåns- och paraplyorganisation för fastighetsförmedlingsbranschen i Finland. Den är viktig inflytelserik aktör i branschen och fungerar som intressebevakare för att förverkliga branschens gemensamma målsättningar. Centralförbundet utvecklar fastighetsförmedlingsbranschen och dess experters verksamhetsförutsättningar genom att bl.a. förverkliga undersökning i branschen samt främja den etiska och juridiska regleringen i branschen.

Organisationens konkreta mål

  • En mera kunnig och uppskattad expertis i förmedlingsbranschen
  • Tydligare och genomskinligare spelregler i branschen
  • Verksamhetssättet är enligt med god förmedlingssed
  • Att främja öppenheten vid bostadsaffärerna
  • En tryggare bostadshandel i Finland

Bekanta dig med den goda förmedlingsseden