Digital bostadsaffär

En digital bostadsaffär är snabb, trygg och flexibel. Med detta nya verktyg kan du underteckna köpebrev var du vill t.ex. från din egen soffa och inga fysiska möten krävs.

DIAS är en digital plattform som har utvecklats i Finland och används av köpare, säljare, mäklare, byggherrar och banker. Den möjliggör att information och betalningar förflyttas säkert och enkelt till rätt parter. Digitala underskrifter som baserar sig på stark identifiering tillåter en trygg bostadsaffär som är oberoende av plats och tid.

Så här görs en digital bostadsaffär

  1. Mäklaren registrerar köpebrevet i systemet
  2. Banker godkänner
  3. Säljaren och köparen undertecknar digitalt
  4. Köpet godkänns. Köpesumman och skatter samt andra avgifter betalas
  5. Meddelanden till myndigheterna skickas