Asuntomarkkinan näkymä on heikentynyt

Asumista Aktian kanssa

Lasse Corin

Pääekonomistin blogi

Asuntomarkkinan näkymä on heikentynyt


Ruotsista on kantautunut huolestuttavia uutisia asuntojen hintojen laskusta. Suomessakin asuntomarkkinan tilanne on muuttunut viime vuodesta, joka oli poikkeuksellisen vahva. Useampi indikaattori ennakoi asuntojen hintojen maltillisempaa kehitystä seuraavan 12 kuukauden aikana. Kasvukeskukset ja energiatehokkaat rakennukset selviävät epävarmassa ympäristössä paremmin.

Korkoriski palasi ajatuksiin

Kohonnut inflaatio on ajanut Euroopan keskuspankin korkojen nostopolulle. Tämän seurauksena suomalaisten asuntolainojen yleisin viitekorko, 12 kk Euribor on noussut 1,3 prosenttiin. Vaikka korkojen nousu pysähtyisi, on korkotason selvä muutos nostanut korkoriskin takaisin lainanottajien ajatuksiin. Korkojen nousu tekee asuntolainoista kalliimpia ja vähentää kulutusmahdollisuuksia. Tämä nostaa asunnonostajien varovaisuutta.

Korkojen nousu haastaa etenkin ne asuntosijoittajat, jotka eivät ole laskeneet tarpeeksi suurta puskuria omiin tuottolaskelmiinsa. Korkotason nousu yhdistettynä asumiskulujen kasvuun ja vuokrien nousun hidastumiseen on myrkkyä sijoittajille. Tämä puolestaan laskee sijoitusasuntojen kysyntää.

Myönteinen työttömyyskehitys näyttää kääntyneen

Työmarkkinoilla tilanne on vielä vakaa, mutta haasteita riittää. Yritysten luottamusindikaattorit ovat heikentyneet selvästi, mikä povaa heikompia aikoja työmarkkinoilla, sillä luottamuksen heikkeneminen vähentää palkkausaikeita. Viitteitä tästä alkaa jo näkyä, sillä työttömyysaste vaikuttaisi kääntyneen nousuun.

Kuluttajien luottamus heikentynyt

Suomalaisten kuluttajien luottamus laski mittaushistorian pohjille heinäkuussa. Taloudellinen epävarmuus ja inflaation kiihtyminen näkyvät selvästi kuluttajille suunnatuissa kyselyissä. Kuluttajaluottamuskyselyissä pistävät silmään erityisesti asunnonostoaikeet: suomalaisten kuluttajien aikeet ostaa asunto ovat heikenneet poikkeuksellisen paljon viime kuukausina.

Energiapihi talo on markkinatilanteen hyötyjä

Kasvukeskuksissa sijaitsevien asuntojen ohella energiatehokkaat rakennukset pärjäävät muita paremmin epävarmassa markkinaympäristössä. Talot, joihin on asennettu maalämpö ja aurinkopaneeleita, ovat houkuttelevampia ostokohteita energian hinnan pysytellessä korkeana. Näin ollen tällaisten asuntojen ja rakennusten hintojen pitäisi hyötyä enemmän kokemistamme epävarmoista ajoista.

Lasse Corin

Pääekonomisti

Torstai 25. elokuuta 2022 Blogit ja artikkelit Aktia.fi
https://www.aktia.fi/fi/uutisa...

26.8.2022

Jaa sivu