Energiatodistus hyödyttää asunnon myyjää ja ostajaa

Caktia 139_AktiaLKV

Uusi energiatodistuslaki astui voimaan kesäkuussa 2013, jonka myötä kiinteistön tai huoneiston myynnin ja vuokrauksen yhteydessä tarvitaan uuden lain mukainen ja rakennuskohtainen energiatodistus. Energiatodistuksen tarkoituksena on tuoda lisätietoja ostajalle kohteesta sekä tehdä myytävät kohteet vertailukelpoisiksi. Rakennuksen ominaisuuksiin perustuva energialaskenta on riippumaton käyttäjästä ja siksi sitä voidaankin pitää luotettavana energiankulutuksen mittarina kiinteistön myynti- ja vuokraustilanteissa.

Energiatodistuksen tilaajana voi olla asunnon omistaja tai omistajan suostumuksella kolmas osapuoli. Tilauksesta sovitaan aina kirjallisesti. Aktian yhteistyökumppanina energiatodistusten toteuttamisessa on toiminut Raksystems Insinööritoimisto Oy.

– Energiatodistuksesta on hyötyä sekä ostajalle että asunnon myyjälle. Hyvin ja oikein tehdyn energiatodistuksen ansiosta ostaja saa luotettavan yleiskuvan rakennuksen energiatehokkuudesta. Myyjän kannalta hyvin ylläpidetty rakennus, jossa on huomioitu energiatehokkaat ratkaisut, erottuu positiivisesti muista rakennuksista ja energiatodistus voi olla jopa ratkaiseva tekijä myyntitilanteessa,muistuttaa Raksystems Insinööritoimisto Oy:n energiakeskuksen johtava asiantuntija Antti Hatsala.

Energiatodistuksessa ovat ainakin:

  • Rakennuksen perustiedot, kuten rakennuksen nimi, osoite, rakennustunnus, valmistumisvuosi ja käyttötarkoitus
  • E-luku, energiatehokkuusluokka A-H luokitusasteikolla ja uudisrakennuksen tasorajalla
  • Laskentaperusteet, mm. tiedot talon rakenteista ja niiden ominaisuuksista sekä lämmitysmuodosta
  • Toteutunut energiankulutus
  • Ostoenergian määrä energiamuotokertoimella huomioituna
  • Energiatodistuksen laatijan tiedot ja pätevyys, sekä laatimispäivä ja voimassaoloaika

Tekoja energiatehokkuuden parantamiseksi

Varaava takka lämmittääAsunnon myyjä ei pysty vaikuttamaan energiatodistuksen tulosten laskentaan, mutta rakennuksen energiatehokkuutta voi kuitenkin parantaa monin eri tavoin. Suorasähkölämmitteisissä kohteissa kannattavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi ilmalämpöpumpun asennus, koneellisen tulo- ja poistoilmakoneen asennus lämmöntalteenotolla tai kyseisen koneen uusiminen, varaava takka ja tietyin edellytyksin yläpohjan lisäeristys. Niissä kohteissa, joissa on öljylämmitys tai varaava sähkölämmitys, on maalämpöjärjestelmän asentaminen järkevää, jos asunto on yli 120 neliömetriä. Tätä pienemmissä kohteissa ilmavesilämpöpumppu tai poistoilmalämpöpumppu ovat luontevia vaihtoehtoja, mikäli vanhat järjestelmät tulevat uusittavaksi.

– Varsinkin uusiutuvan energian ratkaisut ovat viime vuosina kehittyneet ja nostavat tutkimusten mukaan rakennuksen arvoa. On kuitenkin muistettava, että pelkästään säännöllisellä lämmitysjärjestelmän tasapainotuksella ja huollolla voidaan säästää energiaa merkittävästi, Hatsala luettelee.

Energiatodistuksen tulkintaan apua

Lainmukaisen energiatodistuksen tulkinta on koettu haasteelliseksi. Avuksi tähän Raksystemsillä on kehitetty jo vuonna 2014 energiansäästökartoitus. Kyseessä on lisäpalvelu, joka helpottaa tilaajaa energiatodistuksen tulosten ja toimenpiteiden kannattavuuden tulkinnassa. Se tehdään kustannustehokkaiden takaisinmaksuaikojen laskennan ja toimenpiteiden kustannusarvioiden avulla.

Hatsalan mukaan E-lukuun itseensä ei kannata kiinnittää liikaa huomiota, koska siihen vaikuttaa laskennassa käytetyt energiamuotokertoimet.

– Esimerkiksi toteutuneita kulutuslukemia voi vain jossain määrin verrata laskennalliseen ostoenergian määrään ennen kertoimia. Laskennallinen ostoenergiamäärä ennen kertoimia kertoo standardikäytön mukaisen kulutuksen. Isoja eroja syntyy, koska asukasmäärät ja standardikäyttö toteutuvat harvoin reaalimaailmassa. Myös kannattaviin toimenpidesuosituksiin on syytä kiinnittää huomiota. Lainmukainen kohdekäynti tulee tehdä aina riittävällä tarkkuudella, jotta esimerkiksi yläpohjan lisäeristystoimenpiteen toteutusmahdollisuus saadaan selville. Todistuksessa rakenteiden kirjaamisen tarkkuus kertoo tekijän panostuksesta, Hatsala selventää.

Asunnon energiataloudellisuudella voidaan vaikuttaa myyntihintaan. Lue Aktian Asumista-blogista, mitkä muut tekijät vaikuttavat asunnon hinnan muodostumiseen.

13.10.2016

Jaa sivu