Luota välittäjän ammattitaitoon

Caktia ok lieto 2

Asunto on useimmille tärkein omaisuus, ja tästä syystä on tärkeää, että myyntitilanteessa asunnon omistajana tiedät täsmälleen, miten myynti tullaan hoitamaan ja mitkä asiat vaikuttavat myyntiprosessiin. Ammattitaitoinen välittäjä huolehtii myynnistä ja antaa sinulle mahdollisuuden keskittyä muihin asioihin. Välittäjän valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, sillä hyvä välittäjä tuo osaamisellaan mielenrauhaa.

Asunnon myynti on välittäjän tehtävä, mutta asunnon omistajana sinua varmasti kiinnostaa, miten saat tietoa välittäjästä ja hänen toimintatavoistaan. Aktian välittäjillä on käytäntönä käydä myyntiprosessi järjestelmällisesti läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Samalla saadaan toteutettua realistinen myyntisuunnitelma ja välitetään tietoa puolin ja toisin.

Myyntisuunnitelmasta toimenpiteisiin

Kun myyntisuunnitelma tehdään yhdessä, käydään läpi asuntojen markkinatilanne, alueen hintataso, kohteen vahvuudet ja heikkoudet sekä myyntiprosessin eteneminen. Samalla listataan mahdolliset toimenpiteet, jotka pitää tehdä ennen myyntiä. Yleensä nämä toimenpiteet liittyvät asunnon kuntoon ja siisteyteen, ja ne vaikuttavat osaltaan myyntiaikaan ja saatavaan hintaan.

Välittäjän tehtävänä on huolehtia siitä, että sinun kotisi saadaan kaupaksi toivotussa aikataulussa parhaimmalla mahdollisella hinnalla. Sopivien markkinointimenetelmien valitseminen sekä oikean hinnan määrittäminen kuuluvat välittäjiemme ammattitaitoon.

Sinun tehtäväsi asunnon myynnissä:

  • Huolehtia kodin ja pihan siisteydestä kuvauksia ja esittelyjä varten
  • Kunnostaa sovitut asiat asunnosta
  • Kertoa toiveistaan ja kysyä epäselvyyksistä
  • Pohtia, mitkä ovat asunnon parhaat puolet
  • Luottaa välittäjän ammattitaitoon

Tyytyväisyys syntyy toimivasta tiedonkulusta

Myynnin sujuvuuden vuoksi on tärkeää, että tiedonkulku sinun ja välittäjän välillä on nopeaa ja aktiivista. Myyntisuunnitelmaa tehtäessä saat välittäjältä tärkeää tietoa asunnon myynnistä, mutta aivan yhtä tärkeää on pitää välittäjä ajan tasalla muuttuvissa tilanteissa.

Kun välittäjä huolehtii tiedonkulusta tehokkaasti, näkyy se myös saamissamme palautteissa. Tässä muutamia poimintoja, mitä välittäjistämme on sanottu:

Ammattitaitoinen välittäjä, joka piti meidät myyjät koko ajan tietoisena siitä, missä myynnin kanssa edetään.

Hän on aidosti kiinnostunut ratkaisemaan vaikeatkin tilanteet.

Koko myyntiprosessista jäi hyvä mieli, niin että vastaisissa tilanteissa käännyn ilman muuta hänen puoleensa, ja voin suositella häntä lämpimästi kaikille asuntokauppaa harkitseville.

Hän on asiantunteva, aina tavoitettavissa, asiallinen ja edustava. Hän pitää lupaukset ja kuuntelee asiakastaan.

27.5.2016

Jaa sivu