Prislista

Fastighetsförmedlingens prislista

Förmedlingsuppdrag, endast webbmarknadsföring

3,9 % inkl. moms 24 %

Förmedlingsuppdrag, aktielägenhet

4,5 % inkl. moms 24 %

Förmedlingsuppdrag, fastighet

4,96 % inkl. moms 24 %

Förmedlingsuppdrag, specialobjekt

5,6 % inkl. moms 24 %

Minimiprovision

2 900 € inkl. moms 24 %

Kostnaden för handlingar

fr.o.m. 225 € inkl. moms 24 %

Skriftlig värdering

fr.o.m. 800 € inkl. moms 24 %

Muntlig värdering

fr.o.m. 200 € inkl. moms 24 %

Uppgörande av köpebrev

fr.o.m. 500 € inkl. moms 24 %


Uthyrningsuppdrag

1 månads hyra + moms 24 %

Minsta provision för ett uppdrag är 500 €

Vi ger en specificerad förmedlingsoffert på varje försäljningsobjekt. Lämna en kontaktbegäran för att be om en offert på förmedlingsprovisionen för din egen bostad eller fritidsbostad.