Isännöitsijäntodistus on asuntokaupan tärkein asiakirja

Asumista Aktian kanssa

Jess bailey q10 VI Tr VYUM unsplash

Asuntokauppaa tehdessä on hyvä lukea huolella isännöitsijäntodistus, ettei osta sikaa säkissä. Todistus sisältää keskeiset tiedot taloyhtiön historiasta, taloudesta, kunnosta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Se sisältää myös tärkeimmät tiedot siitä asunnosta, jonka hallintaan oikeuttavia osakkeita ollaan ostamassa.

Isännöitsijäntodistus antaa hyvän kokonaiskuvan taloyhtiön kunnosta sekä kertoo ostajalle suunnitelluista korjauksista. Isännöitsijäntodistus on voimassa vain kolme kuukautta, koska se sisältää jatkuvasti päivittyviä tietoja. Vaikka asunto näyttäisi silmämääräisesti hyväkuntoiselta ja mukavalta, ei se välttämättä kerro koko totuutta yhtiön kunnosta ja taloudesta. Kaupantekotilaisuudessa tulisi käyttää tuoretta isännöitsijäntodistusta, jotta tiedot ovat varmasti ajan tasalla.

Todistus kertoo yhtiön tilanteesta

Isännöitsijäntodistukseen ja sen liitteisiin tulee tutustua huolella ennen kaupantekoa. Ostajana kannattaa katsoa todistuksesta lainatietojen, maksamattomien vastikkeiden sekä taloyhtiöön ja asuntoon tehtyjen korjausten yksityiskohtaiset tiedot.

Yhtiön lainatiedot kertovat sen, kohdistuuko asuntoon yhtiön lainaa. Tätä lainaa lyhennetään tavallisesti kuukausittain pääomavastikkeena. Maksamattomat vastikkeet kannattaa tarkistaa, koska uusi osakas vastaa vanhan osakkaan vastikerästeistä jopa puolen vuoden ajalta.

Todistuksesta kannattaa katsoa myös minkä tilojen hallintaan osakkeet oikeuttavat. Asunnon lisäksi hallintaoikeuteen voi kuulua esimerkiksi piha-alue, kellarivarasto tai autopaikka. On myös hyvä katsoa, kuka on asunnon osakasluetteloon merkitty omistaja. Vain hän voi myydä kyseisen asunnon osakkeet. Tarkista myös, onko taloyhtiön tontti vuokratontti ja kuinka pitkä sen vuokrasopimus on.

Mukana tärkeät liitteet

Isännöitsijäntodistuksen liitteitä ovat asunnon pohjakuva, taloyhtiön kuntotodistus, yhteenveto kuntoarvioista ja -tutkimuksista, kunnossapitotarvesuunnitelma, energiatodistus, yhtiöjärjestys, mahdollinen vielä rekisteröimätön yhtiöjärjestys sekä viimeksi vahvistetut tilinpäätös, toimintakertomus ja hyväksytty talousarvio. Todistuksessa on myös tiedot asunnon uuden asunto-osakeyhtiölain voimaantulon (1.7.2010) jälkeisenä aikana tehdyistä remonteista.

28.10.2018

Jaa sivu