Disponentintyget är det viktigaste dokumentet vid bostadsaffärer

Koncept Aktia

Jess bailey q10 VI Tr VYUM unsplash

När man gör bostadsaffärer är det viktigt att noggrant läsa igenom disponentintyget så att man inte köper grisen i säcken. Intyget innehåller de centrala uppgifterna om husbolagets historia, ekonomi, skick och framtidsplaner. Det innehåller även de viktigaste uppgifterna om bostaden vars aktier, som berättigar till besittning av bostaden, ska köpas.

Disponentintyget ger en god helhetsbild om husbolagets skick och informerar köparen om planlagda renoveringar. Disponentintyget är i kraft endast tre månader eftersom det innehåller uppgifter som ständigt uppdateras. Även om bostaden okulärt ser ut att vara bekväm och i gott skick berättar den inte hela sanningen om bolagets skick och ekonomi. Ett färskt disponentintyg borde användas vid köpslutet för att försäkra att uppgifterna är uppdaterade.

Intyget beskriver bolagets skick

Innan köpslutet bör man noggrant bekanta sig med disponentintyget och dess bilagor. Det är viktigt att köparen kontrollerar låneuppgifterna, de obetalda vederlagen samt de detaljerade uppgifterna om renoveringarna som utförts i husbolaget och bostaden.

Bolagets låneuppgifter uppger ifall bolagslån hänförs till bostaden. Lånet amorteras vanligtvis månadsvis som kapitalvederlag. Det lönar sig att kontrollera de obetalda vederlagen eftersom den nya delägaren ansvarar för den gamla delägarens obetalda vederlag för t.o.m. sex månaders tid.

Det lönar sig även att ur intyget kontrollera vilka utrymmen aktierna berättigar besittning till. Förutom bostaden kan aktierna innehålla besittningsrätt till utomhusområde, källarförråd eller bilplats. Det är även bra att kontrollera vem ägaren är enligt delägarförteckningen. Endast hen kan sälja aktierna till bostaden i fråga. Kontrollera även om husbolagets tomt är en hyrestomt och hur långt hyresavtalet är.

Viktiga bilagor

Bilagor till disponentintyget är bostadens planlösning, intyg över bolagets skick, sammandrag av uppskattningar över bostadens skick och konditionsgranskningar, underhållsplan, energicertifikat, bolagsordning, möjlig oregistrerad bolagsordning samt det senaste fastställda bokslutet, verksamhetsberättelsen och den godkända ekonomiplanen. På intyget nämns även de renoveringar som gjorts i bostaden efter att den nya lagen om bostadsaktiebolag steg i kraft (1.7.2010).

28 okt. 2018

Dela sidan