Ta var på din förmögenhet – gå med i styrelsen

Kallio2

Den egna bostaden eller investeringsbostaden är en betydande egendom för många. Får att behålla värdet eller öka värdet på bostaden lönar det sig att hålla bostaden i gott skick. Även bostadsbolaget påverkar bostadens värde. Aktieägaren kan påverka i bolagets ärenden, trivseln i huset och egendomens värde bäst i bostadsbolagets styrelse.

Det är bra att komma ihåg att då du köper en aktielägenhet köper du inte bara en bostad utan en andel i husbolaget. På samma sätt som man är intresserad av det företag och dess framgång för de aktier man äger lönar det sig även att vara intresserad av sitt egna husbolag.

Styrelsens uppgifter

Enligt lagen om bostadsaktiebolag är det styrelsens uppgift att förvalta bolaget och svara för att förvaltningen av fastigheten och byggnaderna samt övrig verksamhet är ändamålsenligt organiserade. Styrelsen ansvarar också för att aktieägarna och invånarna får tillräckligt med information.

Styrelsen beslutar också om att sammankalla bolagsstämma, ärenden som behandlas på mötet och förberedelserna. Den väljer disponent och samarbetar med dem i husbolagets ärenden och kollar att disponenten har tillräckligt med tid och kunnande för att sköta bolagets ärenden. Styrelsen försäkrar sig även om att husbolagets administration är enligt disponentavtalet. De största renoveringsbehoven förbereder styrelsen tillsammans med disponentsbyrån.

Vad förväntas av medlemmarna?

Bostadsbolagets styrelsemedlem bör vara myndig och kan vara en aktieägare eller hyresgäst i huset. Medlemmarna behöver ingen särskild kunskap eller skolning i skötsel av fastigheter, för styrelsen sköter inte uppgiften själv. Som hjälp finns specialister och proffs som disponent, byggare och planerare. Med sunt förnuft och omsorgsfullhet kommer man långt och det viktigaste är att man är villig att ta del i bolagets ärenden och skötsel på långt sikt.

Som styrelsemedlemmen lönar det sig att ta del av vissa dokument; bolagsordningen, bokslut, budget, avtal som bolaget har, plan för kommande renoveringar samt räddningsplanen.

Ett tiotal timmar i året

Du kan meddela ditt intresse för styrelsen på bolagsstämman. Vid behov röstar man om vilka som blir invalda i styrelsen, men oftast finns det färre kandidater än lediga platser.

Enligt Fastighetsförbundets undersökning samlas husbolagens styrelser 3-4 gånger i året då det inte finns större projekt eller annat avvikande. Styrelser för höghus samlas en aning fler gånger än radhus- och små husbolag. För enskild medlem går det i medeltal 4 timmar/månad till styrelsearbete.

Mer information om arbetet i husbolagens styrelser får du från Fastighets- och Disponentsförbundet
Letar du efter en ny bostad? Hitta ett bland våra objekt

21 sep. 2018

Dela sidan