Bamböle

Storlek

7,95 ha

Försäljningspris

87 000,00 €

Skuldfritt pris

87 000,00 €

Område

22220 EMKARBY

Typ

fritidstomt

Tomt

egen

Norra Äppelholmen 3:65 är 7,95 ha (79.500 m2), består av norra delen av holmen Äppelholmen och har ca 950 m strand mot väster, norr och öster.
Den östra stranden är mestadels bergbunden och det blir snabbt djupt.
I norr finns vistelsevänliga berg och fina möjligheter till bad på både grunda och djupa vatten. Västra stranden är långrund och till största delen vassbevuxen. Mitt på holmen finns trevliga skogspartier med både barr och lövträd.
På Äppelholmen finns i dag ingen bebyggelse och fastigheten som säljs är så stor att den är delbar i flera byggnadsdugliga tomter.
Fastigheten gränsar till tillandning och som fastighetsägare kan man ansöka om att få lösa in tillandningen och då betalar man ett inlösenpris för området man löser in och en kostnad för lantmäteriförrättningen.

Fastigheten har andelar in samfällda land- och vattenområden och i köpet ingår 1/2 av fastighetens andelar i samtliga samfällda områden.
Säljaren står för lantmäterikostanderna för att stycka ut de andelar som säljaren behåller.
Vattenområdena ligger dels i direkt anslutning till Äppelholmen men även i vissa mindre insjöar. Landområdena består av ett större område i Bamböle vik ca 1,5 km från Äppelholmen, ett antal mindre holmar samt områden på fasta Bamböle.

Fastigheten överlåts fri från gravationer.

Köparen betalar överlåtelseskatt, 3 % av köpesumman och kostander för lagfart.

Tillträde omgående.

Grunduppgifter

Typ
fritidstomt
Skuldfritt pris
87 000,00 €
Försäljningspris
87 000,00 €
Lokaler och utrustning
tillandning framför stranden
Volym
inte klassificerad

Tomt och planläggning

Tomtens areal
7,95 ha
Tomt
egen
Tomtens typ
Strandtomt

Objektets beskrivning

Tomtens areal
7,95 ha
Fastighetsbeteckning
060-401-3-65
Tomt
egen
Annat
tillandning framför stranden

Bostadsbolag

Tomt
egen

Kontakta mäklaren

Dela sidan

Fortsätt utforska