Börkevägen

Ekoodlad åkermark

Storlek

13 600 m²

Försäljningspris

12 500,00 €

Skuldfritt pris

12 500,00 €

Område

22240 Hammarland

Typ

Området avgränsas i norr av rålinjen och följer sedan vägens östra sida tills den möter södra rålinjen. Totala området uppskattas till 1,36 ha varav drygt 1 ha är åkermark som under en längre tid använts för ekologisk odling.
Området är muntligen utarrenderat. Stödrättigheter finns inte.

Området säljs som outbrutet och den exakta storleken fastställs vid lantmäteriförrättning. Kostnad för förrättning tillkommer.

Grunduppgifter

Form av ägande
egen
Skuldfritt pris
12 500,00 €
Försäljningspris
12 500,00 €
Beskrivning av objektet
Ekoodlad åkermark
Lokaler och utrustning
väg ända fram
Volym
inte klassificerad
Allmänt skick
bra

Tomt och planläggning

Mera information om tomten
Outbrutet område om ca 13 600 m2 varav drygt en hektar utgörs av åkermark. Områdets exakta storlek fastställs vid lantmäteriförrättning.
Tomtens areal
13 600 m²
Tomt
egen
Tomtens typ
Strandtomt

Objektets beskrivning

Tomtens areal
13 600 m²
Fastighetsbeteckning
76-420-2-27
Tomt
egen
Annat
väg ända fram

Bostadsbolag

Tomt
egen

Kontakta mäklaren

Dela sidan

Fortsätt utforska