Hyresuppdrag

Letar du efter en pålitlig hyresgäst? Vi letar gärna upp potentiella hyresgäster åt dig. Vi ger även en uppskattning om prisnivån på bostadshyror i ditt bostadsområde, vi marknadsför din hyresbostad och kontrollerar hyresgästernas kredituppgifter, betalningsförmåga och bakgrund. Du väljer själv vem du vill hyra ut din bostad till.

Vårt arvode för hyresuppdraget är hyran för en månad + moms 24 %, dock alltid minst 500 euro.

  • Vi evaluerar en gångbar hyra
  • Vid behov skaffar vi alla nödvändiga dokument
  • Vi tar fotografier på din hyresbostad
  • Vi marknadsför din hyresbostad
  • Vi kollar att hyresgästens bakgrund och kredituppgifter
  • Vi gör upp ett hyreskontrakt
  • Vi sköter om hemförsäkringsärenden
  • Vi sköter om allt som har med hyresgarantin att göra

Om uppdraget inte leder till ett hyreskontrakt, ska uppdragsgivaren ersätta hyresförmedlingen alla kostnader för marknadsföring och dokumenthantering samt kontorskostnader, dock högst 124 euro (inkl. moms 24 %). Förmedlingsarvodet är avdragsgillt i beskattningen.

Dela sidan