3D-visning – lätt och enkel bostadsvisning

Koncept Aktia

Pexels vlada karpovich 4050296 web

En 3D-visning ger potentiella köpare en möjlighet att bekanta sig med din bostad från hemmasoffan. Både köpare och säljare sparar tid med 3D-visningar, och dessutom kommer endast genuint intresserade köpare på de egentliga visningarna.

En 3D-visning betyder ofta kortare försäljningstider. Även säljarens arbete underlättas då man inte är tvungen att konstant städa bostaden ordentligt eftersom 3D-visningen ersätter de enskilda traditionella visningarna.

Tack vare en 3D-visning får köparen ofta en bättre uppfattning om lokalen än mha. vanliga bilder. 3D-visning ger en realistisk bild vilket betyder att köparna får mer information från första början. 3D-visningen fungerar också som ett utmärkt stöd för minnet för sådana som varit med på en traditionell visning.

Fotograferingen av bostaden sker med hjälp av en speciell 3D-kamera. Bilderna tas med ca två meters mellanrum.

18 aug. 2020

Dela sidan