Bostadsköp steg för steg

Koncept Aktia

AktiaLKVKontor13 web

1. Låneoffert

Om du ska sälja din gamla bostad och behöver köpesumman för att köpa en ny, måste du veta vad bostadens uppskattade pris är. Vår mäklare kommer gärna och värderar din nuvarande bostad och ger dig en förmedlingsoffert för försäljningen. Mäklarens besök kostar ingenting och det är inte på något sätt bindande för dig.

När du vet hur stort lån du behöver fyll i låneansökan. Beakta också pengar som behövs för överlåtelseskatten och eventuella renoveringskostnader. För aktielägenheter är överlåtelseskatten 2 % av den skuldfria köpesumman och för fastigheter 4 % av köpesumman (den som köper sin första bostad behöver inte betala skatten).

När du har ett lånelöfte kan du ge ett bud genast när du hittar ditt nya hem.

2. Lämna ett köpanbud

När du vill ge ett bud ta kontakt med mäklaren. Anbudet ges skriftligt på en för detta ändamål avsedd blankett som du får av fastighetsmäklaren. I anbudet antecknas köpesumma, betalningstidtabell, tid då bostaden önskas bli ledig och anbudets giltighetstid. Vanligen räcker det med ett par dagar. Om du inte har fått besked om banklånet ännu kan du lägga in ett villkor om att anbudet gäller förutsatt att du får lån. Mäklaren berättar på vilket sätt anbudet är bindande för din del och hur förhandlingarna går vidare.

3. Säljaren godkänner ditt köpanbud

Fastighetsmäklaren lämnar anbudet till säljaren som antingen godkänner det som sådant, avslår det eller ger en motoffert, varvid det ursprungliga anbudet slutar gälla. Motofferten gäller den tid som säljaren uppger.

4. Låt göra en konditionsgranskning

Vissa bostäder har granskats redan när försäljningen börjar, men granskningen av bostadens skick görs senast före köpslutet så att köparen kan vara med. Om granskningen har gjorts tidigare är det ofta möjligt att ordna en "köparens runda" så att köparen får bekanta sig med objektet tillsammans med besiktningsmannen. Du kan också sätta in besiktning som villkor i ditt anbud.

5. Läs utkastet till köpebrev noggrant

Det lönar sig att läsa igenom utkastet till köpebrev väldigt noga. Fastighetsmäklaren skickar det till dig före köpet. I köpebrevet antecknas köpvillkoren och andra väsentliga faktorer som inverkar på köpet, bl.a. eventuella fel eller granskningsrapporter.

6. Köp

Kom överens om tid och plats för köpslutet när ni har slagit fast villkoren för köpet. Om du tar banklån för köpet görs köpslutet vanligen i din bank. På vissa orter är det brukligt att man går till säljarens bank. Fastighetsmäklaren ansvarar för att alla dokument och personer som behövs är på plats.

Vid köpslutet går man igenom köpebrevet, undertecknar det och erlägger överenskomna betalningar. Mäklaren ser till att du som köpare betalar överlåtelseskatten vid köpslutet. Mäklaren har med sig nödvändiga giroblanketter och andra blanketter. Mäklaren meddelar köpet till skattemyndigheterna. Vid köp av fastighet betalar köparen skatten på eget initiativ. Skatten ska betalas innan du ansöker om lagfart eller registrering, senast inom sex månader från att köpebrevet undertecknades.

Du kan när som helst ta kontakt med fastighetsmäklaren också efter köpet om det är något du undrar över. Mäklaren sparar alla dokument som gäller köpet i minst fem års tid.

7. Överlämnande av nycklar och du har ett nytt hem

När affären är klar överlämnar säljaren alla nycklar till bostaden vid överenskommen tidpunkt. Nu är det dags att börja med renovering och inflyttning, bostaden är din!

28 okt. 2020

Dela sidan