NAVIGERA RÄTT PÅ BOSTADSMARKNADEN ÅR 2022

Koncept Aktia

Kontor Aktia LKV 18

Det har på senaste tiden blåst upp till storm runtom i världen och på den ekonomiska spelplanen. Men åt vilket håll går vindarna på bostadsmarknaden, och hur påverkas den av kriserna? Aktias Fastighetsförmedlare, experterna på marknaden, ger här sina bästa råd och insikter i hur det gäller att tänka och agera för att hitta rätt i turbulensen.

BOSTADSMARKNADEN IDAG UR EN FASTIGHETSFÖRMEDLARES SYNVINKEL

Trots den ekonomiska situationen och det världspolitiska läget har konsumenternas behov av bostadsbyte inte förändrats, men för tillfället är bland annat bostädernas energiprestanda mer på tapeten än tidigare.

Stig-Göran Björkman, Aktia AFM: mäklare i Jakobstad, konstaterar att efterfrågan är stor på nyare bostäder i gott skick, och att även energieffektiva bostäder intresserar och snabbare går åt. När det gäller äldre bostäder är det viktigt att fastigheten är väl omhändertagen och att renoveringar och saneringar inte hägrar vid horisonten.

Stig-Göran Björkman, Aktia LKV Jakobstad


- Vårt boende är bland det viktigaste vi har och något värt att satsa på. Diskutera därför med din bank om dina boendeplaner och följ modigt dina bostadsdrömmar, konstaterar Björkman.

Vår mäklare i Vasa-området, Paula Hirvonen, instämmer.

- Det lönar sig att tro på framtiden. Bo måste man ändå någonstans. Om du har en arbetsplats rekommenderar jag att betala av på ett eget bostadslån istället för att betala någon annans via hyra. Det lönar sig också att ta potentiella ränteförhöjningar i beaktande då du budgeterar och att förbereda dig på sådana, råder Paula.

Minna Lehto, Mäklare i Åbo

Minna Lehto, vår mäklare i Åbo-området, påminner köparen om de utgångspunkter som är precis lika aktuella nu som tidigare.

- Till en början ska man tillsammans med banken utreda lämpliga planer inför låneskötseln, och först därefter börja söka en bostad i passlig klass.

När det gäller egnahemshus är det viktigt att ta reda på fastighetens skick via en konditionsgranskning. Kontrollera noga möjliga renoveringsbehov inför framtiden. Vad gäller rad- och höghus så lönar det sig också att ta reda på vilka renoveringar som redan är avklarade, men även vilka renoveringar och saneringar som är på kommande och var de verkliga boendekostnaderna för fastigheten landar.

- Bostadsförsäljningen påverkas och utmanas av de stigande elpriserna, nämner Reima Alander, mäklare i Esbo.

Reima och Taina, mäklare i Hagalund


Detta beror på att boendekostnaderna i elvärmda objekt inom en snar framtid troligtvis kommer att få radikalt stigande boendekostnader, och att det för tillfället är svårt att förutspå vad de slutgiltiga kostnaderna blir.

BOSTÄDER SOM FÖR TILLFÄLLET SÄLJER BÄST

Den som för tillfället funderar på att sälja sin bostad kanske undrar om just nu är rätt tillfälle och vilken typ av bostäder som idag har stor efterfrågan. Taina Friman, mäklare i Esbo, konstaterar att rimligt prissatta 4 rummare går väl åt.

Överlag anser alla våra mäklare att rimligt prissatta, välskötta familjebostäder säljs i en jämn bra takt.

- Naturligtvis finns det även utmaningar på marknaden konstaterar Minna Lehto.

- Äldre egnahemshus som kräver omfattande saneringar är för tillfället svårare att sälja eftersom bankerna dragit åt tyglarna när det kommer till att bevilja lån.

Priserna på grundsaneringar av hus stiger i rask takt, vilket innebär att äldre hus som i behov av sanering inte nödvändigtvis blir lika väl omhändertagna och därmed blir svårare att värdera rätt. Att balansen mellan korrekt värdering och försäljarens uppfattning om bostadens pris stämmer överens är väldigt viktigt.

Paula och Heikki, våra mäklare i Vasa

ATT BO PÅ HYRA OCH FRITIDSBOENDEN

Hyresmarknaden håller på att återupplivas, men höjningen av energi- och finansieringspriserna orsakar tryck på bostadsinvesterarna. Arbete och studier på distans har däremot bidragit till en sänkning av att hyrorna på hyresmarknaden. Till råga på allt är konkurrensen på marknaden hård eftersom utbudet är större än tidigare; det vill säga att de som för tillfället söker en hyresbostad har ett bredare utbud att välja mellan.

Hur ser då markanden ut på fritidsbostadsfronten?

Alla intervjuade mäklare är ens om att välskötta fritidsbostäder med bra läge och med alla tänkbara bekvämligheter är de som går bäst åt. De mest eftertraktade objekten är de som också kan fungera som ett andra hem och som lämpar sig för distansarbete. Överlag är alltså bostadsmarknaden för fritids- och semesterboende bra men utmaningen ligger även här i de stigande energi- och bränslekostnaderna, vilket påverkar objekt som ligger längre bort och kräver längre bil-, eller båtresa.

BOSTADSLÅN OCH STIGANDE RÄNTOR

Räntorna stiger i rask takt och konkretiseras hos dem med bostadsskulder. Oscar Taimitarha, Business Area Director på Aktia bank, ger ett praktiskt exempel.

- Ifall du har ett bostadslån på 200 000 € och räntorna stiger med en procentenhet, betyder det att låneskötselkostnaderna stiger med 2000 € per år. Naturligtvis stresstestas den skuldsatta vid kreditens godkännande. Det absolut viktigaste ränteskyddet är alltså att regelbundet spara och att ha en tillräcklig buffert. Å andra sidan skulle en större förändring vid räntetillfället inverka radikalt på hushållet. Vid sådana tillfällen kan man falla tillbaka på ränteskyddet.

Taimitarha säger att ränteskyddet fungerar som en försäkring med ett måttligt pris som kan ha stora fördelar. Han berättar att Aktia Bank ofta rekommenderar sina kunder att ta räntekorridor, räntetak eller en fast ränta, om inte för hela lånesumma, så i varje fall för delar av lånet.

Har du frågor, hör av dig till våra experter!


Experter som intervjuats:

Minna Lehto, Fastighetsmäklare, LKV, LVV | Aktia Fastighetsförmedling Turku

Heikki Mäenpää, Fastighetsmäklare, LKV, Kaupanvahvistaja | Aktia Fastighetsförmedling Vaasa

Taina Friman, Fastighetsmäklare, LKV | Aktia Fastighetsförmedling Espoo

Paula Hirvonen, Fastighetsmäklare, LKV | Aktia Fastighetsförmedling Vaasa

Stig-Göran Björkman, Fastighetsmäklare, LKV | Aktia Fastighetsförmedling Pietarsaari

Reima Alander, Fastighetsmäklare, LKV | Aktia Fastighetsförmedling Espoo

Oscar Taimitarha, Business Area Director / Helsingfors Aktia Bank


Text: Viola Nygren

Bilder: André Bottenstock, Jere Satamo, Harri Bragge, Sofia Lönnqvist 

27 sep. 2022

Dela sidan