Mosse Lindholm

Mer om oss

Mosse Lindholm

Vår mäklare i Ekenäs


1. Hur kommer det sig att du blev mäklare? 

Det var en ren slump. Kundkontakter där man får en möjlighet att betjäna folk och ge den service som alla förtjänar har alltid intresserat mig. Året var 1985 och min svåger, då aktiv inom Sparbanken hade fått en förfrågan om att axla ett fastighetsmäklaruppdrag i den nybildade SKV kedjan. Han avböjde förslaget men hänvisade arbetsgivaren att kontakt mig som älskar att prata och betjäna människor. Efter några misslyckade psykologtest prover fick jag anställningen, nämnas bör att psykolog/lämplighetstesten gick på finska. Det var året som jag första gången kom i kontakt med finskan på riktigt. 

2. Hur hamnade du på just Aktia Fastighetsförmedling? 
Efter många förtjänstfulla år hos två konkurrenter, den senare i hela 17 år, hade dåvarnade koncernchefen på Aktia i flere repriser bett mig starta upp förmedlingsverksamheten i regionen och efter några års övervägande blev detta ett faktum. Året var 2006 och vid tillfället för uppsägningen hos min tidigare arbetsgivare beslöt sig även tre av mina förra kolleger att pröva på hur det känns att få arbeta mera fritt och med flere möjligheter att utveckla mäkleriet på lokal nivå utan restriktioner som sätter kunderna i andra hand. Detta beslut har visat sig hålla i sig i 16 år och allt tyder på att det fortsätter med sikte på nytt rekord i förtjänstfull trogen tjänst.

  3. Vilka är de viktigaste egenskaperna för att lyckas som mäklare, enligt dig?

  Det finns bara en rätt lösning i detta jobb, om man kan kalla det så. Det är egentligen inget jobb utan mera en livsstipå sätt och vis ett hobbyverksamhet man får betalt för. Detta fordrar givetvis mycket av en själv och inte minst det utan även en uthållig familj och vänförhållanden. Mitt motto har alltid varit och kommer även att vara det: För att lyckas i branschen borde Du sträva till att Dina huvudmän ”adopterar” Dig till en av familjen – då når Du kundförhållanden som sträcker sig över flere generationer, vilket i detta läge inneburit fem (5) generationer för egen del.

  4. Har du något spännande objekt ute på marknaden just nu som man inte får missa? 

  Här finns inga direkta favoriter men visst har det en betydelse om ett förmedlingsuppdrag omfattar ett objekt som man själv fattat tycke för. Men långt och mycket beror en hel förmedlingsprocess från början till slut på att finna den rätta nivån på såväl omsättningstid och pris i processen. Här skall såväl en huvudman/uppdragsgivare som en köpare vara nöjda. Den senare som en presumtiv blivande uppdragsgivare/huvudman och på det viset når man en kontinuitet som gagnar verksamheten. Utan objekt gör man inga affärer som känt.

  5. Har du något roligt / minnesvärt / lärorikt minne från din tid som mäklare? 

  Under mina 38 år i branschen hittills finns otaliga sessioner och upplevelser som skulle fylla en bok till bredden. Kanske en episod kan vara värd att nämna – Civilingenjören, den förrymda herremannen från Uppsala längsfängelse som året 1994 på sin ”lediga vecka” beslöt att fortsätta förverkliga sina tidigare antagelser, genom att lura bankerna på pengar. Stiligt uppklädd i Paul&Sharks senaste kostymutstyrsel anlitade han MäklarMosse för en anskaffningsturne´. Med 10 miljoner på fickan hade han siktet inställt på ett hotellkomplex som kunde förädlas till ”Terapikuvös för stressade affärsman” som han presenterade det. Det hela höll t.o.m på att lyckas då en större finsk bank hade kreditbeslut på ifrågvarande summa beviljat med säkerhet från hans bolag i Schweiz men på natten blev min framgångsrika klient nervös då lokala Kling-o-Klang hade fått nys om hans närvaro via Interpol och i diket på morgonnatten revs han ut ur sin leasade Ford Scorpio med sina 20 stulna bankkort i fickan. Någon Terapikuvös blev aldrig inhandlad, men däremot hade han lyckats inhandl ett hotell i Norge där man dessutom aldrig hade betalt utan smitit mellan undertecknandet och betalningen. En riktig affärsman. Hans kommentar med kraftig riksvensk accent inför lokala polisen vid anhållningen var: ”Jag börjar tydligen bli lite ringrostig”

  6. Vad är det bästa med ditt jobb? 

  Med den erfarenhet jag sitter på skulle jag våga påstå, att hela mäkleriverksamheten med de kundkontakter och vänförhållanden man byggger upp rätt lång av sig själv sätter guldkant på vardagen och ger ett mervärde för tillvaron. Men det får inte bli krystande. Lönesättningen med enbart provision stressar största delen av mäklare i begynnelsen, vilket har betytt att många goda förmågor gett upp och gått vidare med några andra utmaningar/jobb. Om någon fått för sig att denna bransch är en dans på rosor där man håvar in fyffe på hög så har de fel. Utmaningen brukar vara, att man släpper greppet om samhörigheten och bildar eget när man anser sig vara kapabel att stå på egna ben. Det stämmer rätt långt om man inte lever för en arbetsgemenskap. I Aktia AFM:s led sitter största delen med lång erfarenhet av samma trogna arbetsgivare, vilket är ett undantag i branschen. Något har gjorts rätt trots allt.

  7. Vilka egenskaper tror du man behöver för att bli en skicklig mäklare? 

  Ett idogt förtroende gentemot sin uppdragsgivare, det är ju inte bara huvudmannens hem man får besöka utan t.o.m sälja det. Hemmet som är det viktigaste man äger och har och beslutar sig för att sälja bör ju hanteras med samma ära och vördnad som ett dylikt uppdrag tarvar. Så kom vi igen in på ”adoptions kopplingen”! Som ”familjemedlem” löper samarbetet smidigt och utan förtroendkris eller misstankar om att man inte skulle se till uppdragsgivarens bäst. Detta har tyvärr misshandlats av utveckligen av branschen, där kundkontakten sakta men säkert styrs bort från den personliga servicen till att stirra på skärmen långt ifrån varandra – en steril samvaro som jag inte gillar.

  8. Vad är det som driver dig i ditt arbete? 

  Kunder och speciellt huvudmän som respekterar den insats man erbjuder och speciellt när det förverkligas och även köparen visar glädje och tacksamhet för att såväl försäljning som anskaffning fullföljts till allas belåtenhet. Det glädjer även en Mäklare och kan t.o.m. förlåta de negativa vibbar som branschen tyvärr även tampas med. Här hänger mäklarens insatser rätt långt på hur man lyckas tampas med marknadsläge och huvudmännens uppskattning om mäklaren kompetens vid värdering och planering av strategi. ”It takes two to Tango”

  9. Hur skulle du beskriva din stil som mäklare?

   En seg, inkörd erfaren gårdsfarihandlare med höga värderingar om hur kunder skall betjänas och värdet att få handha omsättning av folks hem.

   10. Vilka skulle du säga är de största utmaningarna i mäklaryrket idag?

    Digitaliseringen som främjar kunder från varandra och ger en steril uppfattning om vad förmedlingsverksamhet egentligen handlar om. Detta med kraftigt stöd från bankernas ageranden de senaste tio åren. Marknadsläget har även stor påverkan på hur en mäklare överhuvudtaget kan lyckas i sina vardagssysslor. Arbete finns hur mycket som helst men betyder det slutköp i slutändan som hämtar ”smör på brödet” och familjen nöjd. Timpeng i denna bransch är ett helt okänt begrepp.


    11. Vad är en riktig bra försäljning – sett ur både säljarens och köparens perspektiv?

     En framgångsrik kompromiss i båda ändor där ingen part utnyttjas. Det är ju dock ett av livets viktigaste beslut som tas och då bör de kantas med ljus och guldkant om möjligt.


     12. Vision – framtidens bostäder, bostadsmarknaden I storstäderna?

      Det är storstadsvisionerna som rätt lång mördar verksamheten på mindre orter om man med våld försöker anamma samma trender över hela fältet. Här bör man värdera det som uppskattas och respekteras av fältet med tyngdpunkt på klientelets önskemål och fordran. Coronapandemin har gett ett tydligt tecken på detta i den region vi jobbar – en andrahandsbostad har plötsligt blivit en förstahands vilket ändrat mångens liv och vardag, till största delen med positiva förtecken. Distansarbete och kontorssittande är inte längre av så stor vikt.


      13. Du säljer drömboenden, vilket är ditt eget drömobjekt att köpa?

       Alla har vi olika drömmar vilket förgyller mångens vardag. Bara att drömma ger en framtidssyn. För egen del sitter jag rätt långt på de drömmar jag drömt om – inte bara hemmet i rätt miljö måhända, men där det mesta som stakats ut redan har uppfyllts och det för länge sedan. Och allting handlar inte om saker och ting, utan det som finns inom hemmet och i närheten vilket byggs upp allt efter att hemmet man letat efter hittats. Med dagens mobila samhälle behövs ett tryggt näst med vardagliga rutiner att luta sig tillbaka på.


       14. Vilka är dom vanligaste topp 3 bostadskriterierna enligt dig?

       Här kan man inte direkt sätta fingret på vissa specifika kriterier som huvudsakligen lyft upp, men för att nämna några kan jag påstå, att läge-läge och läge ligger högt i kurs när man planerar sitt boende. Men här finns även kompromisser av alla slag kopplade till beslutet. Till all guds lycka är vi alla så olika så det är helt och hållet upp till var och en att ställa kriterierna och de får vi uppleva alla dagar året om


       15. Hur tror du personligen att marknaden kommer se ut de kommande sex månaderna?

        Detta är långt beroende på allt från världsmarknaden till den personliga ekonomin och intresset/behovet att flytta/köpa bostad. Till största delen kommer allting att bero på bankernas andel av intresse och möjligheter att finansiera kommande bostadsbyten, där inte bara ränteläget är avgörande utan rätt långt det senaste utmaningen på alla fronter – att få fram realsäkerheter för kreditupptagningen kombinerat med betalningsförmåga hos klientelet, där de flesta sitter i en sits med ”fasta snuttjobb” på sin CV att presentera för kreditinstitutet. Det prånglas ut rätt titt som tätt att marknaden påverkats negativt och priser/värden sjunker med upp till 2-3 procent, vilket är faktum. Det man glömt är att priserna stigit med upp emot 40 procent de senaste tre åren. Som alltid bollar vi med statistik som grundpelar i informationen, statistik som rätt långt kan förvrängas helt utgående från lyssnaren.


        16. Hur kopplar du av på fritiden?

         För att lyckas och orka år ut och år in behövs en mera längre sammanhållande ledighet, detta för att ”ladda batterierna” och, som i mitt fall, träffa familjen, som annars inte får ta del av sin familjefar för det mesta. Så borta från de omedelbara hemmaknutarna och på varmare breddgrader brukar alltid ge energi. Men att hålla sig borta från vardagsrutinerna är sedan den svåraste utmaningen.


         17. Vad sysslar du helst med på fritiden?

          Här gäller familj och vänner, utan påtaglig närvaro av arbetsuppdrag, i varmare klimat. Golf har visat sig vara ett effektivt sätt att släppa tankarna från vardagsrutinerna. Det lär bli en mera aktiv sysselsättning till vardags när 40 års erfarenhet når sitt mål och mäkleribranschen endast finns på min CV efter det. Det är här som utmaningarna infinner sig. Att trappa ner från något som har blivit ens livsstil sätter press på fritidssysselsättningen och familjen. Blir Mäklarkonsulterande pensionistens vardag måhända.


          18. Hur går mäklandet det med livet i övrigt – familj, barn, fritid?

           Tror mina tidigare utsvävelser ger svar på denna fråga – utan den familj jag har hade detta aldrig lyckats. Inte ens lymfom i hjärnan tog kol på iver och intresse för min del härom året. Efter den sessionen finns det inte så mycket negativt att tackla med positiva vibbar att se fram emot.


           19. Något avrundande ord och tips från dig?

            Vi har bara ett liv att ta vara på – se bara till att inte döda ting, ovanor och missförstånd förstör vardagen och ett hem går alltid att byta ut så som vardagsrutiner. Då gäller det bara att anlita den som visar respekt för det uppdrag hen axlar – DITT HEM!


            MOSSE LINDHOLM
            mosse.lindholm@aktialkv.fi
            0440 473 677

            19 dec. 2022

            Dela sidan