Tips för renovering i husbolag

Raunistula1

Många fruktar redan tanken om stora renoveringar, som rörsanering eller fasadrenovering, i husbolag. Men det lönar sig att ta hand om sin omgivning och egendom och stora som små renoveringar är alltid en möjlighet till något bättre. Ifall bolaget är alert kan man lätt förnya annat i samband med större renoveringar.

Invånarna får information om renoveringar i god tid

Enligt lagen om bostadsaktiebolag måste bolaget göra en skriftlig plan på större underhåll för en 5 års period. Planen presenteras varje år på bolagsstämman och där framkommer när renoveringarna är aktuella. Hur långt i förväg man får veta om renoveringen beror förstås på hur aktiv och intresserad invånaren är i bolagets ärenden, ifall man går på bolagstämman och läser femårsplanen. Men senast två-tre år innan arbetet börjar är alla informerade.

Man måste inte förbereda sig flera år innan en renovering. Bostadens skick lönar det sig ändå att hålla koll på hela tiden, för boende sliter på hemmet.

Ifall man är på väg att skaffa sig en bostad, går den kloka igenom bolagets konditionsgranskning och femårsplanen. Renoveringar som är på kommande påverkar bostadens pris. Det är också självklart att ifall man köper ett hem från 60-talet där rörsaneringen inte är gjord så är den på kommande.

Ska man sälja innan renovering?

Allmänna riktlinjer om försäljningstidpunkt ur ekonomisk synvinkel är svåra att ge, då svaret beror på hur marknadsprisen utvecklas och hur dyr den kommande renoveringen är i proportion till bostadens värde och områdets prisnivå.

Man borde ta i beaktande vad bostäderna allmänna prisnivå är efter renoveringen och ifall man kan täcka kostnaderna för renoveringen med bostadens försäljningspris då man vill sälja. I värderingen måste man tänka flera år framåt. Då bolagsstämman besluter att starta projektet tar det tre år innan renoveringen startar, den blir klar ett år senare och räkningen kommer ca sex månader efter det.

Ibland är man tvungen att sälja, ifall man vet att man inte klarar av att betala skuldandelen. När man funderar på att sälja lönar det sig också att ta reda på vad medeltalet på renoveringar i området är. Ju dyrare renoveringen, desto mer sannolikt är det lönsamt att sälja innan renoveringen, för priset på en färdigt renoverad bostads skulle övergå prisnivån på området.

Ifall man bestämmer sig för att sälja, är det ett bra tips att göra det just innan renoveringen. Då vet köparen exakt när renoveringen görs i sin bostad och när man kommer att kunna njuta av det nya hemmet.

Vid rörsanering är det allmänna rådet att bostaden sälja först efter renoveringen. Detta gäller speciellt på de bostäder där badrummet är tillfredsställande och man inte själv vill förnya det innan bolagets reparationer.

Säljaren gagnas ifall bostaden är belägen i ett hus som renoveras bland de första på området. I försäljningen kan man pointera att bostaden redan har allting klart. Ifall bostaden ligger på ett område där många bolag redan utfört motsvarande renovering och det finns ett stort utbud kan det ofta leda till pristävling.

Renoveringen börja, var ska jag bo?

Beroende på renoveringen och hur den utförs kan man eventuellt bo kvar eller så måste man flytta. Ibland kan husbolaget bestämma att ingen får bo kvar medan huset renoveras.

Ett bra alternativ är att hyra en liten, färdigt möblerad bostad för några månader och samtidigt få ett miljöombyte. Det blir förstås en del kostnader och besvär med att hyra en bostad men det är värt att betala för en bra livskvalitet. Speciellt om andra alternativet är att vantrivas fler månader i en högljudd bostad utan el och vatten.

Ibland kräver renoveringen att nästan allting i bostaden rivs. Då är det speciellt svårt att bo i en liten etta eller tvåa. I större bostäder kan man få inkvartera i några rum, som isoleras med skyddsväggar av plast. De skyddar från damm, men inte oljud.

Ifall det är frågan om stambyte som görs med nya metoder som t.ex. rörinfodring, kan man ofta bo kvar i bostaden utan att man drabbas för mycket. Vattnet stängs av för ca en vecka per bostad och avloppet kan vara bortkopplat 1-2 veckor. Tack vare dessa nya metoder kommer det inte mycket damm in i bostaden och där går inte arbetare konstant.

På grund av renoveringen kan man bli tvungen att flytta möbler och egna prylar eller tömma bostaden helt och hållet. Vid behov kan man hyra ett förrådsutrymme.

Ohi on, vad nu?

Byggentreprenören brukar ofta göra en grundlig städning då saneringen är över. Utöver det vill man antagligen själv göra en storstädning och placera alla möbler tillbaka på sin plats. Efter renoveringen är det också bra att dubbelkolla att allting fungerar som det ska och vid behov meddela om bristfälligheter. Efter det kan man sätta sig ner och njuta av dom förnyade utrymmen.

Kim Lindback

Kim Lindbäck

31 okt. 2018

Dela sidan