Så här görs en värdering

Koncept Aktia

Kontor Aktia LKV 19 web

På värderingen av bostadens pris inverkar många faktorer och den kräver gedigen yrkeskunskap av fastighetsmäklaren. På priset inverkar flera yttre faktorer, såsom marknadssituation och finansieringsläge. Säljaren kan dock själv påverka bostadens pris i någon mån genom att t.ex. göra små förbättringar i bostaden.

Bostadens skick

Det är lätt att tycka om en bostad som är i gott skick. För köparen är det trevligare att bekanta sig med ett objekt som är städat och ser trendigt ut. Därför är det viktigt att göra små ytrenoveringar när det behövs; skruva fast gångjärn som hänger, fixa skråmor och måla fönsterbågar och sjabbiga väggar vita. Värdet på din bostad kan stiga rätt mycket med en liten ytrenovering.

Läget

Bostadspriserna varierar på olika orter och i olika stadsdelar. På priset inverkar många olika saker: om bostaden ligger i centrum eller i utkanten av staden och om det finns butik, skola och daghem i närheten av den.

Husbolaget

Husbolagets skick inverkar också på priset. Stora renoveringar kan planeras i husbolaget: ett kommande stambyte påverkar utan vidare priset och också när det lönar sig att börja sälja bostaden.

Marknadssituationen

När ekonomin ligger i en svacka blir man försiktigare. Köparnas konsumtionsbeteende och förtroende för den ekonomiska utvecklingen varierar. Å andra sidan går mindre bostäder åt snabbt, medan försäljningen av större hus tar längre tid. Bankernas situation påverkar också bostadspriserna, eftersom lånen och tillgången på lån är direkt beroende av den.

23 sep. 2020

Dela sidan