Svårt att förutse ekonomin – räntorna förblir låga

Hervanta2

Enligt Aktias chefsekonom Heidi Schauman är det förhållandevis svårt att förutse ekonomin för 2019.

– Ekonomin verkar ostabil, då vi får både goda och dåliga signaler. Speciellt de politiska besluten ute i världen har en avsevärd påverkan. Dessutom förväntas tillväxten i byggbranschen avta.

I Europa har räntorna en lång tid varit mycket låga.

– Jag håller som ytterst sannolikt att Europas centralbank höjer styrräntan i slutet av året. Men fastän styrräntan stiger kommer t.ex. Euriborräntan för bostadslån för detta år ännu vara under noll. Räntorna stiger långsamt, speciellt om världsekonomin går mot en långsam tillväxt.

Fritidsbostäder vid service intresserar

Enligt Schauman är urbanisering ännu en växande trend. På bostadsmarknaden märks det då bostäder som inte är belägna nära arbetsplatser mister sitt värde.

– Just nu är man villig att minska på kvadraterna, så länge servicen i området är fungerande. Därför är även större bostäder i centrum intressanta. Trenden kan dock skifta snabbt. Då möjligheten att jobba distans ökar och lokaltrafiken förbättras kan intresset för ett område skjuta i höjden, säger Heidi Schauman.

Som nytt fenomen ser Schauman att intresset för fritidsbostäder flyttar till centrum av kuststäder.

– Förut skulle sommarstugan vara i egen lugn och ro, men nu betonas gemenskap och tillgänglighet till service. Därför finns det efterfrågan på höghusbostäder, trävillor och egnahemshus som sommarställe i kuststäder.

13 feb. 2019

Dela sidan