Tips för bostadsköparen

Koncept Aktia

Aktia Ota Yhteytta Hero 01

Ofta är den bostad som köps också köparens nya hem. Bostadsköpet är en av de största placeringarna i livet, så det finns vissa saker som är bra att komma ihåg då du ska köpa en bostad.

1. Bekanta dig med bostaden redan innan visningen.

Då marknaden är livlig och bostäderna säljer snabbt är det bra att innan visningen bekanta dig med uppgifterna om bolaget och vara beredd på att ge en offert redan under visningen eller direkt efteråt. Även i områden där affärerna inte vanligtvis går heta kan ett enskilt objekt väcka mycket intresse och det gäller ofta att vara snabb.

2. Bekanta dig med husbolaget.

Det att du köper en bostad i ett bostadsaktiebolag betyder i själva verket att du köper en andel i bolaget, inte bara ett hem åt dig själv. Kontrollera hur det går för husbolaget, om det har mycket skulder, vilka renoveringar som gjorts och vad som kommer att göras. Se samtidigt på husets skick. Är trappuppgångarna snygga, är förrådsutrymmena i ordning, hurdana är fönstren och balkongerna? Titta alltså inte inte enbart på hurdan din egen bostad är.

3. Bekanta dig med husbolagets planer.

Hur mycket av kostnaden för de redan gjorda eller kommande renoveringarna kommer att hänföras till din bostad? Har kostnaderna redan fördelats eller har husbolaget stora skulder? Hur syns detta i bostadens pris?

4. Ta reda på om det är möjligt att göra alla reparationer du vill.

Ändringar i en bostad kan kräva husbolagets lov eller bygglov. Om du till exempel vill flytta köket kan det kräva ändringar i vattenposter och ventilationssystem. Dessutom krävs alltid lov av husbolaget om bottenplanen ändras.

5. Diskutera lånet på förhand.

Som köpare kan du föreslå vissa villkor för köpslutet. Till exempel att köpet bekräftas först när din nuvarande bostad är såld. Bostäder i vissa områden är dock så populära att de går genast. Då är en villkorlig affär oftast inte möjligt, utan du kan behöva tillfällig finansiering från banken. Diskutera lånebehovet med banken på förhand, så att du är beredd att ge en offert genast när du hittar en lämplig bostad.

6. Lita på mäklarens expertis.

Kom ihåg att fastighetsmäklaren är till för dig! Det är vår uppgift att hjälpa såväl köparen som säljaren. Vi ger dig råd alltid när du behöver det.

Berit Segercrantz

Berit Segercrantz

6 mars 2018

Dela sidan