Spjutsundintie 338

Storlek

0,73 ha

Försäljningspris

120 000,00 €

Skuldfritt pris

120 000,00 €

Område

01190 Box

Typ

egnahemshustomt

Tomt

oma

Länteen avautuva rinnetontti 0,732 ha. Tontilla pieni purettavaksi tarkoitettu vanha kesämökki ja liiteri. Tontin alapäässä tasainen peltoalue. Osayleiskaavan mukainen rakennusoikeus 250 m² okt + 100 m² talousrakennuksia. Osuuskunnan vesi- ja viemärii lähellä tontin rajaa. Tie perille.

Grunduppgifter

Typ
egnahemshustomt
Skuldfritt pris
120 000,00 €
Försäljningspris
120 000,00 €
Volym
ei luokiteltu

Tomt och planläggning

Mera information om tomten
Tontilla on purettavia rakennuksia.
Tomtens areal
0,73 ha
Tomt
oma
Tomtens typ
Rinnetontti
mera information om tomten
KYLÄALUE. Merkinnällä osoitetaan kyläasutuksen sekä sen tarvitsemien palvelu- ja työtilojen alueet. Alue on tarkoitettu kylämäisen rakentamisen alueeksi, jolle saa rakentaa kyläyhteisöjen toimintaa tukevia yleisiä rakennuksia. Alueelle voidaan sijoittaa tarvittaessa myös sellaisia työ- ja liiketiloja, joiden käytöstä ei aiheudu lähiympäristöön asumisviihtyvyyttä heikentävää häiriötä kuten melua, tärinää, ilman pilaantumista tai raskasta liikennettä. Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan. Tiiviisti rakennetuilla alueilla tulee rakennustavan noudattaa ensisijaisesti jo olemassa olevien rakennusten rakennustapaa. Alueen laskennallinen rakennusoikeus määrittyy seuraavien periaatteiden mukaisesti: - ensimmäinen rakennuspaikka edellyttää emätilan olevan 0,2-1 ha, mikäli kiinteistö liitetään vesi- ja viemäriverkostoon - ensimmäinen rakennuspaikka edellyttää emätilan olevan 0,5-1 ha, mikäli kiinteistöä ei liitetä vesi- ja viemäriverkostoon - toinen rakennuspaikka edellyttää emätilan olevan 1-3ha - kolmas rakennuspaikka edellyttää emätilan olevan 3-7ha - neljäs rakennuspaikka edellyttää emätilan olevan 7-10 ha - viides rakennuspaikka edellyttää emätilan olevan 15 ha jne. 1 lisärakennuspaikka 5 hehtaaria kohden
Byggrätt
Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden yksiasuntoisen ja yksikerroksisen asuinrakennuksen, jonka kerrosala on enintään 250 m², tai useampaan kuin yhteen tasoon tai kerrokseen rakennettavan yksiasuntoisen asuinrakennuksen, jonka kerrosala on enintään 300m². Lisäksi yli 5000 m² kokoiselle rakennuspaikalle voi rakentaa kerrosalaltaan enintään 100 m²:n suuruisen sivuasunnon. Rakennuksen tulee kuulua samaan pihapiiriin päärakennuksen kanssa ja pääsääntöisesti hyödyntää samoja teknisiä järjestelmiä ja tieliittymää kuin päärakennus. Olemassa olevaan rakennukseen rakennettava sivuasunto saa olla huoneistoalaltaan enintään 70 m². Sivuasunto ja päärakennus muodostavat kokonaisuuden, jota ei maanmittaustoimituksella saa erottaa itsenäisiksi kiinteistöiksi. Sivuasuntoa ei lasketa rakennuspaikaksi ja se ei vähennä rakennuspaikkojen enimmäismäärää.

Objektets beskrivning

Tomtens areal
0,73 ha
Fastighetsbeteckning
753-422-3-222
Tomt
oma

Bostadsbolag

Tomt
oma

Kontakta mäklaren

Dela sidan

Fortsätt utforska