Hyresförmedlingens prislista

Bostadslägenhet, uthyrningsuppdrag

Förmedlingsprovision en månadshyra + moms 24 % (minimi 450 € inkl. moms 24 %)

 • bekanta sig med objektet
 • utreda och registrera uppgifter
 • uppskatta rätt gängse hyra
 • marknadsföring på aktiaafm.fi och andra lokalt viktiga nätsidor
 • förmedlarens personliga privata och allmänna visningar
 • skriftliga hyresansökningar
 • kontrollera hyresgästens bakgrund och kreditupplysningar
 • förhandlingar och kontakt under uppdraget
 • hyresvärden har rätt att välja hyresgäst
 • uppgöra hyresavtal enligt lagen om hyra av bostadslägenhet
 • flyttinfo till hyresgästen, hemförsäkrings- och flyttärenden
 • säkerhetsärenden, förvar av säkerhetshandlingar
 • överlämna, kvittera ut nycklar
 • arkivera hyreshandlingar
 • förmedlingsprovisionen är avdragbar i beskattningen

Kostnaden för handlingar fr.o.m. 50 € inkl. moms 24 %

Om uppdraget inte leder till ett hyresavtal ersätter uppdragsgivaren förmedlingsbyrån för marknadsförings-, dokument- och expeditionskostnaderna, dock högst 124 € (100,00 € + moms 24 %).

Skriftlig hyresvärdering av bostadslägenhet 372,00 € (300 € + moms 24 %)

 • bekanta sig med objektet och området
 • utreda och registrera uppgifter, fotografera objektet med digital kamera
 • beställa disponent- och energiintyg

Skriftlig besiktning av bostadslägenhet 124,00 € (100 € + moms 24 %)

 • bekanta sig med objektet
 • fotografera objektet med digital kamera
 • utreda och registrera uppgifter

Höjning av hyran 74,40 € (60 € + moms 24 %)

 • posta höjningsbrevet till hyresgästen
 • arkivera kopia
 • kostnaden kan dras av i beskattningen

Skriftlig anmärkning till hyresgästen 74,40 € (60 € + moms 24 %)

 • posta anmärkningen till hyresgästen
 • arkivera kopia
 • kostnaden kan dras av i beskattningen

Skriva meddelande om uppsägning när hyresvärden säger upp 74,40 € (60 € + moms 24 %).

 • hyresvärden undertecknar meddelandet på förmedlingsbyrån, varefter det postas till hyresgästen
 • alternativt kan uppsägningsmeddelandet postas till hyresvärden
 • arkivera kopia
 • kostnaden kan dras av i beskattningen

Uppgöra hyresavtal 201,62 € (162,60 € + moms 24 %).

 • inkl. uppgörande av avtal
 • kontrollera kreditupplysningar med hyresgästens tillstånd hos Suomen Asiakastieto Oy
 • säkerhetsärenden, förvar av säkerhetshandlingar
 • överlämna, kvittera ut nycklar
 • arkivera hyreshandlingar
 • kostnaden kan dras av i beskattningen
 • Aktia Fastighetsförmedling har annars inget ansvar gentemot någondera part

Uppdatering av tidigare hyresavtal som uppgjorts av Aktia 151,22 € (121,95 € + moms 24 %)

 • uppgöra och posta hyresavtal
 • arkivera hyreshandlingar
 • kostnaden kan dras av i beskattningen

Extra postning på kundens begäran 12,40 € (10,00 € + moms 24 %)

 • postningar utanför uppdragsavtalet
 • t.ex. gamla hyresavtals- och räkningskopior eller handlingar

Dela sidan